Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 - "Con hổ có nghĩa"

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 6 có đáp án

Mã số: 01864. Thời gian: 15 phút. Đã có 375 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 - "Con hổ có nghĩa" là một bài test nhỏ nhằm giúp các bạn học sinh lớp 6 tìm hiểu rõ hơn về nội dung tác phẩm "Con hổ có nghĩa". Hi vọng thông qua bài test này các bạn có thể hiểu được nội dung mà tác giả muốn truyền tải thông qua tác phẩm, đó là đề cao ân nghĩa trong đạo làm người. Chúc các bạn học tốt! 

Câu 1:
Nội dung tư tưởng của truyện Con hổ có nghĩa là gì?
Câu 2:
Câu nào nói về chỉ từ đúng nhất?
Câu 3:
Câu nào không chứa động từ?
Câu 4:
Trong truyện Con hổ có nghĩacâu chuyện về con hổ thứ hai có gì khác về ý nghĩa so với câu chuyện về con hổ thứ nhất?
Câu 5:
Nhận xét nào không chính xác về truyện Con hổ có nghĩa?
Câu 6:
Đọc câu văn: "Lúc sau hổ đực cầm tay bà nhìn hổ cái, nhỏ nước mắt. Bà nhìn kĩ bụng hổ cái như có cái gì động đậy, biết ngay là hổ sắp đẻ."
Trong các câu văn trên có mấy lần sử dụng động từ?
Câu 7:
Lời nhận xét nào không đúng về truyện trung đại?
Câu 8:
Chi tiết nào không nói lên cái nghĩa của con hổ thứ hai trong truyện Con hổ có nghĩa?
Câu 9:
Đọc câu ca dao: "Cô kia cắt cỏ bên sông - Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây.".
Câu ca dao trên có những chỉ từ nào?
Câu 10:
Trong truyện Con hổ có nghĩachi tiết nào thể hiện rõ cái nghĩa của con hổ thứ nhất với ân nhân?
Câu 11:
Truyện Con hổ có nghĩa thuộc loại truyện nào?
Câu 12:
Thủ pháp nghệ thuật cơ bản nào bao trùm truyện Con hổ có nghĩa?
Bắt đầu ngay
11 375