Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 - Hoán dụ

Trắc nghiệm Ngữ văn 6 có đáp án

Mã số: 12270. Đã có 364 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 - Hoán dụ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm kiến thức đã học về biện pháp Hoán dụ đã được học trong chương trình Ngữ văn 6. Sau đây mời các em tham khảo làm bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 6 sau:

1. Có mấy kiểu hoán dụ thường gặp?
2. Trong câu "Trận Điện Biên Phủ đã làm chấn động toàn cầu" thì cụm từ "trận Điện Biên Phủ" được dùng theo biện pháp tu từ nào ?
3. Phép hoán dụ khác phép ẩn dụ điểm nào ?
4. Việc lấy âm thanh mà sự vật phát ra để gọi tên sự vật có thể được xếp vào kiểu hoán dụ nào ?
5. "Vì sao ? Trái đất nặng ân tình Nhắc mãi tên Người : Hồ Chí Minh". Hai câu thơ trên sử dụng phép hoán dụ kiểu nào ?
6. Phép hoán dụ giống phép ẩn dụ và phép so sánh ở đâu ?
7. Trong những câu sau, câu nào không sử dụng phép hoán dụ?
8. Phép hoán dụ khác phép so sánh ở đâu ?
9. Việc lấy địa điểm thay cho sự kiện xảy ra ở đó có thể được xếp vào kiểu hoán dụ nào ?
10. "Mồ hôi mà đổ xuống đồng - Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương." Từ "Mồ hôi" trong câu ca dao trên được sử dụng để hoán dụ cho
Bắt đầu ngay
2 364