Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 - Văn bản "Thánh Gióng"

Kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án

Mã số: 01283. Thời gian: 15 phút. Đã có 18.709 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 bài Thánh Gióng

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 - Văn bản "Thánh Gióng" là một bài test nhỏ nhằm giúp các bạn học sinh lớp 8 ôn tập và củng cố kiến thức trong bài học về tác phẩm "Thánh Gióng". Việc vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải đáp các câu hỏi sẽ giúp các bạn nắm rõ nội dung của bài hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn về tác phẩm. Chúc các bạn làm bài tốt!

Các bài liên quan tới tác phẩm Thánh Gióng:

Câu 1:
Để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, khi mượn từ tiếng nước ngoài cần phải:
Câu 2:
Truyện Thánh Gióng không nhằm giải thích hiện tượng nào?
Câu 3:
Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyền thuyết Thánh Gióng?
Câu 4
Chi tiết Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai biến thành một tráng sĩ trong truyện Thánh Gióng thể hiện:
Câu 5:
Phát biểu nào sau đây nói đúng nhất về nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết Thánh Gióng?
Câu 6:
Trong truyện Thánh Gióng, chi tiết cậu bé Gióng cất tiếng nói đầu tiên khi nghe sứ giả truyền tìm người đánh giặc, cứu nước thể hiện:
Câu 7:
Vì sao truyện Thánh Gióng được xếp vào thể loại truyền thuyết?
Câu 8:
Trong truyện Thánh GióngGióng đã yêu cầu nhà vua sắm sửa cho mình những vật dụng gì để đi đánh giặc?
Câu 9:
Tác phẩm Thánh Gióng thuộc thể loại truyện dân gian nào?
Câu 10:
Nhân vật Gióng trong truyện Thánh Gióng xuất hiện vào đời Hùng Vương thứ mấy?
Bắt đầu ngay
218 18.709