Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12 có đáp án

Mã số: 13170. Đã có 10 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh 12 do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 12. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12 được xây dựng bám sát theo chương trình học SGK môn Sinh lớp 12, học sinh dễ dàng nắm bắt những nội dung chính hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

1
Đoạn okazaki là:
2

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:

3

Ở vi khuẩn, axit amin đầu tiên được đưa đến ribôxôm trong quá trình giải mã là:

4

Trong quá trình hình thành chuỗi pôlinuclêôtit, nhóm phốtphát của nuclêôtit sau sẽ gắn vào nuclêôtit trước ở vị trí

5
Trong quá trình phiên mã của 1 gen:
6
Ở sinh vật nhân chuẩn, chuỗi pôlipeptit chưa hoàn chỉnh có đặc điểm là:
7
Thông tin di truyền được mã hóa trong ADN dưới dạng:
8
Điểm khác biệt cơ bản trong cấu trúc đơn phân của ADN và ARN là:
9

Một gen có A = 20% tổng số nuclêôtit của gen và G = 900 Nu. Khi gen tự nhân đôi 1 số lần, môi trường đã phải cung cấp 9000 Nuclêotit loại A. Số lần tự nhân đôi của gen là:

10

Đáp án nào dưới đây mô tả đúng trình tự nuclêôtit của 1 đoạn ADN

Bắt đầu ngay
1 10