Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12 có đáp án

Mã số: 13167. Đã có 2 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12

Nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 12, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh 12 kèm theo đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12 được xây dựng bám sát theo chương trình học SGK môn Sinh lớp 12, với những kiến thức trọng tâm theo từng chương, từng bài giúp học sinh dễ dàng học tập.

1
Nguyên liệu thứ cấp của quá trình chọn lọc và tiến hoá là:
2
Kết quả của phân li tính trạng trong chọn lọc nhân tạo:
3
Sâu ăn lá thường có màu xanh lục của lá cây là do:
4
Vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hóa là:
5
Thích nghi sinh thái là:
6
Ví dụ về thích nghi kiểu gen là:
7

Quá trình hình thành loài là một quá trình lịch sử cải biến ….. của quần thể ban đầu theo hướng ……. tạo ra kiểu gen mới, cách li …… với quần thể gốc.

1. Kiểu hình 
2. Thành phần kiểu gen 
3. Đa dạng
4. Thích nghi
5. Sinh sản
6. Di truyền

Câu trả lời đúng cần điền vào chỗ trống lần lượt là:

8
Phần lớn các đột biến tự nhiên là có hại cho cơ thể vì:
9
Tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối có quan hệ thân thuộc:
10
Các quần thể hay nhóm quần thể có thể phân bố gián đoạn hoặc liên tục, tạo thành:
Bắt đầu ngay
1 2