Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Các loại hoa

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 12733. Đã có 28 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 29: Các loại hoa để ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 6 bài 29 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Ở cây xanh, những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì?
2. Nhóm cây nào sau đây đều có hoa mọc đơn độc?
3. Điều nào sau đây là đúng với cây đu đủ?
4. Nhóm cây nào sau đây đều có hoa mọc thành chùm?
5. Hoa đơn tính là:
6. Hoa nào sau đây là hoa lưỡng tính?
7. Những hoa thiếu nhị hoặc nhụy gọi là:
8. Những hoa có đủ nhị và nhụy gọi là:
9. Hoa lưỡng tính là hoa có:
10. Những hoa chỉ có nhụy được gọi là:
Bắt đầu ngay
1 28