Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Cấu tạo ngoài của thân

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 13

Mã số: 12690. Đã có 79 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 13: Cấu tạo ngoài của thân bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 3 Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Nhằm giúp các em học sinh có thể tự luyện tại nhà, VnDoc.com xin giới thiệu Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Để xác định tuổi của một cây gỗ nào đó, người ta làm như thế nào?
2. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cành của cây?
3. Củ khoai tây thuộc loại
4. Chức năng của thịt vỏ của thân non là
5. Nhiệm vụ của thân là gì?
6. Chức năng nào sau đây là của trụ giữa thân non?
7. Làm thế nào để tính được tuổi của cây?
8. Mục đích của bấm ngọn và tỉa cành.
9. Chức năng của biểu bì thân non là
10. Ở thân cây, mạch gỗ làm nhiệm vụ gì?
Bắt đầu ngay
1 79