Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Cây có hô hấp không?

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6

Mã số: 12725. Đã có 68 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 23: Cây có hô hấp không? bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 4 bài 23 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kế quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể làm quan với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Nhiệt độ thích hợp cho hô hấp ở cây là:
2. Qúa trình hô hấp được tóm tắt bằng sơ đồ nào sau đây?
3. Cây tham gia hô hấp và trao đổi khí với môi trường bên ngoài nhờ các cơ quan nào?
4. Hô hấp có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của cây?
5. Tại sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
6. Hô hấp là quá trình
7. Hô hấp ở cây xanh diễn ra khi nào?
8. Điểm giống nhau giữa quang hợp và hô hấp là gì?
9. Các bộ phận nào của cây tham gia hô hấp?
10. Để đất trồng được thoáng, ta cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật nào sau đây?
Bắt đầu ngay
2 68