Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Thân to ra do đâu

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 16

Mã số: 12694. Đã có 52 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 3 Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Nêu đặc điểm của tầng sinh trụ?
1. Nằm trong lớp thịt vỏ.
2. Nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
3. Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch gỗ.
4. Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ.
5. Hằng năm sinh ra phía trong một lớp mạch rây.
6. Hằng năm sinh ra phía trong một lớp thịt vỏ.
2. Điều nào sau đây là đúng với tầng sinh vỏ?
3. Làm thế nào để tính được tuổi của cây?
4. Thân dài ra và to ra là do
5. Nêu đặc điểm của tầng sinh vỏ?
1. Nằm trong lớp thịt vỏ.
2. Nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
3. Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch gỗ.
4. Hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ.
5. Hằng năm sinh ra phía trong một lớp mạch rây.
6. Hằng năm sinh ra phía trong một lớp thịt vỏ.
6. Bên trong thân cây, các vòng gỗ hàng năm được tạo ra là do
7. Thân cây to ra nhờ sự phân chia của các tế bào ở bộ phận nào?
8. Thân to ra là do sự phân chia của các tế bào ở bộ phận nào?
9. Vị trí của các dác và ròng như thế nào?
10. Để xác định tuổi của một cây gỗ nào đó, người ta làm như thế nào?
Bắt đầu ngay
6 52