Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Thụ phấn

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 12735. Đã có 37 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn để ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 6 bài 30 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào việc thụ phấn nhờ con người là cần thiết?
2. Hoa nở về ban đêm có đặc điểm nào thu hút sâu bọ?
3. Các hoa nào sau đây đều là hoa giao phấn?
4. Điều kiện hoa tự thụ phấn?
5. Những hoa nở về đêm có đặc điểm nào để thu hút sâu bọ?
6. Các hoa nào sau đây tự thụ phấn?
7. Hoa tự thụ phấn có đặc điểm:
8. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm gì?
9. Thế nào là hiện tượng tự thụ phấn?
10. Khi sự thụ phấn nhờ sâu bọ và nhờ gió gặp khó khăn, người ta thực hiện biện pháp nào sau đây?
Bắt đầu ngay
2 37