Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 2 Trường TH Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 2

Mã số: 02123. Thời gian: 40 phút. Đã có 257 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc bài test Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 2 Trường TH Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015 với mục tiêu giúp các bạn có đầy đủ tài liệu để ôn tập và rèn luyện kiến thức cho kì thi cũng như kiểm tra cuối kì 1 sắp tới. Bài test gồm có 15 câu hỏi đi kèm với phần đáp án và hướng dẫn giải sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải toán và nắm vững kiến thức hơn. Chúc các em làm bài tốt!  

Câu 1:
Tính: 45 + 32 = ..............
Câu 2:
Tính: 39 + 48 = ............
Câu 3:
Tính: 80 – 23 = ...........
Câu 4:
Tính: 100 – 58 = ............
Câu 5:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 
 7 + 6 + 3 ................. 7 + 9 + 0
Câu 6:
Số ở giữa 29 và 31 là: ............
Câu 7:
Số liền trước của 50 là ............
Câu 8:
Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
Câu 9:
Kết quả phét tính 80 lít - 20 lít - 30 lít là:
Câu 10:
Tìm x, biết: 19 + x = 40
Câu 11:
Số bị trừ và số trừ lần lượt là 71 và 26 thì hiệu là:
Câu 12:
Phép tính sau đúng hay sai:
14 cm + 26 cm = 4 dm
Câu 13:
Khẳng định sau đúng hay sai?
Từ 11 giờ đến 12 giờ là 60 phút.
Câu 14:
Trại nuôi gà số một có 75 con, trại nuôi gà số hai ít hơn trại nuôi gà số một 17 con. Hỏi trại nuôi gà số hai có bao nhiêu con?
Trả lời:
Số gà ở trại số hai là: .................. (con)
Câu 15:

Hình vẽ trên có ............... hình tam giác.
Bắt đầu ngay
6 257