Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Mã số: 13861. Đã có 1.715 bạn thử.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần lớp 4: Tuần 21 là đề luyện tập trực tiếp, giúp các em nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học Toán lớp 4 được học trong tuần 21. Sau đây mời các phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con làm bài.

Hệ thống Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4 do VnDoc đăng tải sau đây giúp các em học sinh tự luyện tại nhà, củng cố kiến thức được học một cách hiệu quả nhất. Dạng bài tập được để dưới dạng trực tuyến giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. 

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1

Tham khảo thêm:

Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 4

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4các phân số tối giản là:

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A.
B.
C.
D.
Câu 4. Tính rồi so sánh kết quả:
a) 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)
35 : 5 = ......
(35 x 4) : (5 x 4) = ........
Chỉ điền kết quả cuối cùng
So sánh
35 : 5 ............. (35 x 4) : (5 x 4)
b) 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5)
105 : 15 = ........
(105 : 5) : (15 : 5) = ........
Chỉ điền kết quả cuối cùng
So sánh:
105 : 15 ............ (105 : 5) : (15 : 5)
Câu 2.

Rút gọn các phân số sau: 

a.
\frac{6}{9}
Cách điền đáp án: 1/2; 3/4 ....
b.
\frac{18}{48}
c.
\frac{72}{84}
d
\frac{1212}{3939}
Bắt đầu ngay
34 1.715