Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán lớp 7

Mã số: 01237. Thời gian: 25 phút. Đã có 9.832 bạn thử.

Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7

Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7 là một đề kiểm tra tổng hợp về kiến thức trong chương 1 môn Đại số lớp 7. Cùng làm bài test để áp dụng ngay những lý thuyết mà bạn mới học được vào việc giải bài tập, thông qua đó giúp bạn nắm vững kiến thức và hiểu rõ bài học hơn. Chúc các bạn làm bài tốt!

Tham khảo thêm:

Đề kiểm tra chương 1 Hình học lớp 7

Câu 1:
Khi thực hiện phép tính 22.25, kết quả phép tính là:
Câu 2:
Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:
Câu 3:
Tìm x trong tỉ lệ thức: x : 6 = 7 : 3.
Câu 4:
Nếu căn bậc hai của x bằng 9 thì x bằng:
Câu 5:
Khi thực hiện phép tính -2/5 x 3/7 ta được kết quả là:
Câu 6:
Trong các phát biểu sau về số thực, phát biểu nào đúng nhất?
Câu 7:
Kết quả của phép tính: 3/4 + 1/4 : 12/20 là:
Câu 8:
Kết quả của phép tính 3: 32 là:
Câu 9:
Từ đẳng thức a.d = b.c có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:
Câu 10:
Số -25 có các căn bậc hai là:
Câu 11:
Giá trị của x trong tỉ lệ thức: x : 0,16 = 9 : x là:
Câu 12:
Tìm x, biết IxI = 4  
Câu 13:
Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -2/5:
Câu 14:
Kết quả của phép tính (-3). (-3)là:
Câu 15:
Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của số 65,9464 là:
Câu 16:
Ba cạnh a, b, c của một tam giác tỉ lệ tương ứng với 2; 4; 5. Biết tổng độ dài 3 cạnh là 22cm. Độ dài cạnh a là:
Câu 17:
Cho a, b thuộc Z, b # 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 18:
Từ tỉ lệ thức x/y = y/z suy ra:
Câu 19:
Kết quả của phép tính 16,5 . 3,5 - 16,5 . (-6,5) là:
Câu 20:
Kết quả của phép tính: (- 3,6). 2,5 + 2,5. (- 4,2) + 2,5. (- 2,2) là:
Bắt đầu ngay
179 9.832