Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Long Hưng năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 8 có đáp án

Mã số: 08128. Đã có 1.105 bạn thử.

Đề kiểm tra 45 phút Vật lý lớp 8

Mời các bạn cùng làm bài Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Long Hưng năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm nhằm ôn luyện kiến thức đã được học và làm quen các dạng bài tập Lý khác nhau nhằm đạt kết quả cao trong bài kiểm tra 1 tiết kì 1 môn Lý 8.

1
Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau, câu nào không đúng?
2
Cặp lực nào sau đây là hai lực cân bằng:
3

Một người đi được quãng đường s1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 hết thời gian t2 giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường sau, công thức nào đúng?

4
Đơn vị của vận tốc là :
5
Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều?
6
Đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng hoặc là kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát nhỏ hơn?
7
Nếu có hai lực cân bằng cùng tác dụng lên một vật đang chuyển động thì vật đó sẽ như thế nào?
8
Búp bê đang đứng trên xe lăn, đột ngột đẩy xe về phía trước. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào?
Bắt đầu ngay
21 1.105