Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Đề thi học kì I lớp 3 môn Toán

Mã số: 04736. Đã có 2.229 bạn thử.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An với những câu hỏi bám sát chương trình học nhằm giúp trẻ củng cố lại kiến thức đã học và tự tin bước vào kì thi cuối kì.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chữ số 9 trong số 893 có giá trị là:

Câu 2

Kết quả của phép nhân: 16 8 là:

Câu 3

4m 4dm = .... dm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Câu 4

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình trên có...

Câu 5

Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:

Câu 6

Đặt tính rồi tính:

a) 467 + 319                                 b) 846 : 4

Câu 6a
Câu 6b
Câu 7
Một đội đồng diễn thể dục có 448 học sinh, trong đó 1/4 số học sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
Bắt đầu ngay
41 2.229