Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án

Mã số: 13534. Đã có 230 bạn thử.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 theo TT 22

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là đề kiểm tra Toán định kỳ cuối học kì 1. Đề thi gồm cả trắc nghiêm và tự luận được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp luyện tập, làm quen với đề và có thể kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 3 nguồn tài liệu luyện thi học kì 1 trực tuyến, VnDoc giới thiệu bộ đề thi học kì 1 lớp 3 online với đầy đủ các môn được biên soạn sát với đề thi thực, giúp các em học sinh có sự ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp tới của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm
Bài 1. Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:
Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:
Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8dm = .... dm.
Bài 4. Hình dưới đây có số góc vuông là:

 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Bài 5. 124 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?
II: Phần tự luận
Bài 7. Tính
a) 125 + 238 = .........
b) 424 – 81 = ..........
c) 106 x 4 = ..........
d) 84 : 6 = .....
Bài 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang sách?
Số trang sách đã đọc là .............. (trang)
Bài 9. Tìm x, biết:
a/ 28 – x = 18
x = ...........
Chỉ điền kết quả cuối cùng
b/ x – 123 = 321
x = .........
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bắt đầu ngay
8 230