Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế

Đề thi học kì I lớp 8 môn Toán

Mã số: 04759. Đã có 574 bạn thử.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường TH&THCS Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế là tài liệu tham khảo được VnDoc sưu tầm và tổng hợp lại nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kì thi.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2014 - 2015 huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Câu 1: Thực hiện các phép tính:
a. x(x2 – 2xy + 1)                       
b. x2(x + y) + 2x(x2 + y)
Câu 1a
Câu 1b
Câu 2: Tính nhanh:

a. 1052 – 25
b. 142 – 8.14 + 42

Câu 2a
Câu 2b
Câu 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 2xy + 2x            
b. x2 – y2 +5x – 5y

Câu 3a
Câu 3b
Câu 4: Làm tính chia
(x4 – 2x3 + 2x -1): (x2 – 1)
Câu 5: Rút gọn phân thức:
Câu 6: Thực hiện các phép tính

Câu 6a
Câu 6b
Câu 7:

Tính x trong hình vẽ bên, biết AB//FE.

Câu 8

Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

a. Hỏi tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?

b. Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Hỏi tứ giác AECM là hình gì? Vì sao?

Câu 8a
Câu 8b
Bắt đầu ngay
12 574