Đề kiểm tra môn Đại số lớp 10 Chương 1 Mệnh đề và Tập hợp

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Đại số lớp 10

Mã số: 01269. Thời gian: 30 phút. Đã có 13.308 bạn thử.

Đề kiểm tra môn Đại số lớp 10 Chương 1 Mệnh đề và Tập hợp

Đề kiểm tra môn Đại số lớp 10 Chương 1 Mệnh đề và Tập hợp là một tài liệu tham khảo có giá trị dành cho quý thầy cô và các em học sinh. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan được chọn lọc kỹ càng xoay quanh nội dung Chương 1 - Mệnh đề và tập hợp, các em học sinh sẽ được ôn tập và hệ thống lại kiến thức mới học, vận dụng vào giải bài tập để hiểu rõ bài hơn. Chúc các em làm bài tốt!

Làm thêm: Bài tập trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 - Chương 2 Hàm số

Câu 1:
Xét các mệnh đề sau: P: “a và b chia hết cho c”.
Q: “a + b chia hết cho c”.
R: “a.b chia hết cho c”.
(ở đây các số đều xét trong tập hợp các số nguyên).
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 2:
Cho A = ( m; m+1) và B = ( 3; 5). Tìm m để A υ B là một khoảng.  
Câu 3:
Cho: E = {0; 1; 2; 3; 4}. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng.
Câu 4:
Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 6.
B là tập các số nguyên chia hết cho 2.
C là tập các số nguyên chia hết cho 3. 
Lựa chọn phương án đúng.  
Câu 5:
Cho E = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 } và các tập con của E là A = { 1; 3; 5 }, B = { 2; 3; 5; 7 }. Tìm phần bù của  A ∩ B trong E.
Câu 6:
Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 3
B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 7
C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6
D là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 21
E là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 18
Lựa chọn phương án đúng. 
Câu 7:
Mệnh đề chứa biến "" thì tương đương với mệnh đề nào:

Câu 8:
Cho tập A = [0; 1].
Lựa chọn phương án đúng.

Câu 9:
Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai

Câu 10:
Cho A và B là hai tập hợp có hữu hạn phần tử và A ∩ B = B. 
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 11:
Cho A = [a; a + 1). Lựa chọn phương án đúng.

Câu 12:
Gọi H là tập các hình bình hành, T là tập các thoi, N là tập các hình chữ nhật và V là tập các hình vuông. Vậy V là tập con của tập nào?
Câu 13:
Cho A = [-1; 4] và B = ( 1; 6). 
Lựa chọn phương án đúng.

Câu 14:
Cho tập: E = (-3; 5) υ [8; 10] ∩ [2; 8). 
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 15:
Cho A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}, B = {0; 2; 4; 6}, C = {1; 2; 4; 6; 7}. 
Lựa chọn phương án đúng. 
Câu 16:
Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng.

Câu 17:
Tập  là tập nào: 

Câu 18:
Cho A = {1; 2; 3; 4; 5}. Tập A có bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?
Câu 19:
Cho các mệnh đề sau: P: “a và b là số hữu tỉ”.
Q: “a + b là số hữu tỉ”
R: “a.b là số hữu tỉ”
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 20:
Xét mệnh đề sau P: “Với mọi số nguyên dương n, tồn tại số nguyên dương k > n sao cho k là số nguyên tố”. Gọi Q là mệnh đề phủ định của P.
Lựa chọn phương án đúng.  
Bắt đầu ngay
62 13.308