Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 11 - "Chiều tối" (Mộ - Hồ Chí Minh)

Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 11 có đáp án

Mã số: 02661. Đã có 2.595 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 11 có đáp án

Bài thơ "Mộ" là bài thất ngôn tứ tuyệt số 31 trong "Nhật kí trong tù" ghi lại cảnh xóm núi lúc ngày tàn trên con đường từ Long Bảo đến Long Tuyền. Tham gia làm bài test Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 11 - "Chiều tối" (Mộ - Hồ Chí Minh) trên trang VnDoc.com để cảm nhận tình yêu mênh mông của Bác đối với tạo vật và sự sống nhé! Chúc các bạn làm bài tốt!

Để học tốt môn Ngữ văn 11 và tác phẩm Chiều tối, mời các bạn tham khảo:

Câu 1:
Hai câu thơ đầu trong bài Chiều tối của Hồ Chí Minh gợi lên trong lòng người đọc cảm giác gì rõ nhất?
Câu 2:
Hình ảnh nào không có trong hai câu thơ đầu của nguyên tác bài Mộ của Hồ Chí Minh?
Câu 3:
Nguyên văn chữ Hán, tên bài Chiều tối của Hồ Chí Minh là:
Câu 4:
Hình ảnh "sơn thôn thiếu nữ" trong bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?
Câu 5:
Bản dịch bài thơ Mộ của Hồ Chí Minh chưa dịch được hình ảnh nào?
Câu 6:
Bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh cho thấy chiều đang xuống và bóng tối bỗng bao trùm lên mọi cảnh vật. Người đọc nhận ra điều đó là nhờ yếu tố nào?
Câu 7:
Trong nguyên bản, câu thơ thứ ba không có chữ "tối" (chỉ là: "Thiếu nữ xóm núi xay ngô") trong bài Chiều tối của Hồ Chí Minh nhưng người đọc vẫn hiểu được trời tối nhờ chiếc lò than đỏ rực ở câu cuối. Thủ pháp nghệ thuật ấy gọi là gì?
Câu 8:
Từ nào được xem là "nhãn tự" trong bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh?
Câu 9:
Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau về bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh?
Câu 10:
Dòng nào nêu đúng hoàn cảnh sáng tác bài Chiều tối của Hồ Chí Minh?
Câu 11:
Sự vận động của cảnh vật và con người từ hai câu đầu đến hai câu cuối trong bài Chiều tối cho thấy đặc điểm gì trong tâm hồn Hồ Chí Minh?
Câu 12:
Bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh cho thấy chiều đang xuống và bóng tối bỗng bao trùm lên mọi cảnh vật. Người đọc nhận ra điều đó là nhờ yếu tố nào?
Câu 13:
Nội dung nào dưới đây không thuộc về hai câu thơ đầu bài Chiều tối của Hồ Chí Minh?
Câu 14:

Buổi chiều chim bay về tổ là một hình ảnh quen thuộc trong thơ ca truyền thống, chẳng hạn:

- "Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi".

- "Chim hôm thoi thóp về rừng".

- "Chim bay về núi tối rối".

Dòng nào sau đây nêu đúng tên các tác giả xếp theo thứ tự các câu thơ trên?

Câu 15:
Bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh được sáng tác theo thể nào?
Bắt đầu ngay
11 2.595