Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 12 bài Vợ chồng A Phủ

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Mã số: 02388. Đã có 2.442 bạn thử.

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 12 bài Vợ chồng A Phủ bao gồm các câu hỏi được VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Văn 12 tại nhà cũng như nâng cao kết quả học tập lớp 12.

VnDoc giới thiệu bộ tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 12 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng theo kiến thức trọng tâm từng bài theo SGK, giúp học sinh nắm vững nội dung trọng tâm trong quá trình ôn luyện và học tập tại nhà.

Đặc điểm phong cách nào dưới đây không phải là nét nổi bật của Tô Hoài trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ?
Chi tiết nào sau đây không có trong hồi tưởng của Mị về hình ảnh đẹp trong cuộc sống quá khứ?
Trong Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài đã xây dựng các nhân vật theo kiểu nào
Sự kiện nào dưới đây không có trong cốt truyện Vợ chồng A Phủ?
Câu 1:
Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào không phải của Tô Hoài ?
Câu 2:
Mị đã sống khổ nhục trong nhà Pá Tra được bao nhiêu năm?
Câu 3:
Tác động của tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân đối với Mị như thế nào?
Câu 4:
Nỗi đau khổ lớn nhất của nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là:
Câu 5:
"Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi", Mị như đã trở thành người vô cảm. Nhưng cũng có lúc Mị đã bừng tỉnh khát vọng sống, đó là khi:
Câu 6:
Nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) có phẩm chất nào trong các phẩm chất sau?
Câu 7:
Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Mị bừng tỉnh trước cảnh ngộ của A Phủ (trong đêm A Phủ bị trói) nhờ chi tiết có tính chất "cởi nút". Chi tiết đó là:
Câu 8:
Lí do nào khiến Mị chấp nhận cuộc sống ở nhà thống lí mà không có ý định giải thoát cho mình ngay cả khi cứu A Phủ?
Câu 9:
Chi tiết nào sau đây không chính xác khi giới thiệu về nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài?
Câu 10:
Số phận của Mị trong nhà thống lí là:
Câu 11:
Tô Hoài đã chọn cách nào sau đây để giới thiệu nhân vật Mị trong đoạn đầu tác phẩm Vợ chồng A Phủ?
Câu 12:
Đoạn trích giảng Vợ chồng A Phủ kể chuyện:
Câu 13:
Dòng nào sau đây không phải là phẩm chất của Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)?
Câu 14:
Ý kiến nào sau đây là chính xác khi nhận xét về nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài?
Câu 15:
Mị là nhân vật thành công của Tô Hoài nói riêng và của văn xuôi thời kháng chiến chống Pháp nói chung. Nghệ thuật đặc sắc nhất của Tô Hoài khi xây dựng nhân vật Mị là:
Câu 16
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài được rút từ tập truyện nào sau đây?
Câu 17
Khi đuổi kịp A Phủ, Mị có nói với A Phủ hai câu liên tiếp là gì?
Câu 18
Trong đoạn miêu tả cảnh Tết, có một âm thanh được nhắc lại nhiều lần và có tác động đặc biệt tới Mị, đó là
Câu 19
Ý nào dưới đây nhận xét chưa thỏa đáng về ý nghĩa bức tranh mùa xuân mở đầu cho những đêm tình mùa xuân của Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ?
Câu 20
Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) đã cắt dây mây cởi trói cho A Phủ vì lí do nào sau đây?
Bắt đầu ngay
6 2.442