Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 12 - "Vợ nhặt" (Kim Lân)

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 12 có đáp án

Mã số: 02292. Thời gian: 20 phút. Đã có 2.227 bạn thử.

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 12 - "Vợ nhặt" (Kim Lân), bài test gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung tác phẩm giúp các em củng cố kiến thức và kết quả học tập môn Ngữ văn 12 của mình. Chúc các bạn làm bài tốt!

Để học tốt môn Ngữ văn 12 và tác phẩm Vợ nhặt, mời các bạn tham khảo:

Câu 1:
Cái tên của nhân vật Tràng trong truyện Vợ nhặt mang ý nghĩa gì?
Câu 2:
Tựa đề Vợ nhặt gợi ra cho chúng ta điều gì?
Câu 3:
Nhận xét nào sai khi nói về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân?
Câu 4:
Một biểu hiện ở Tràng được Kim Lân nhắc đến nhiều lần khi anh mới "nhặt" được vợ đối lập với biểu hiện tâm trạng thường có của người đang ở trong cảnh đói khát bi thảm là:
Câu 5:
Dòng nào sau đây diễn đạt không đúng tâm trạng bà cụ Tứ (Vợ nhặt - Kim Lân)?
Câu 6:
Từ nào sau đây chỉ ra đúng tâm trạng ban đầu của bà cụ Tứ khi thấy Tràng đưa cô vợ nhặt về nhà?
Câu 7:
Khát vọng sống mãnh liệt của những con người nghèo khổ được thể hiện sâu sắc nhất qua nhân vật nào trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân?
Câu 8:
Trước cách mạng, Kim Lân được người đọc chú ý ở đề tài nào?
Câu 9:
Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, việc Tràng bỏ ra hai hào để mua dầu thắp sáng gian phòng đêm tân hôn trong khi còn đang phải ăn cháo cám chứng tỏ điều gì?
Câu 10:
Tác phẩm nào sau đây không phải của Kim Lân?
Câu 11:
Dụng ý của nhà văn Kim Lân khi viết truyện Vợ nhặt chủ yếu là:
Câu 12:
Từ nào sau đây được nhà văn dùng để chỉ người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt - Kim Lân?
Câu 13:
Tâm trạng của Tràng trên đường đưa Vợ nhặt về nhà:
Câu 14:
Có vợ, nhưng chỉ là "vợ nhặt", lại trong cảnh đói khát đe dọa, Tràng có tâm trạng:
Câu 15
Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, anh Tràng đã lấy được vợ sau khi
Câu 16
Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, đón nàng dâu mới, bà cụ Tứ "nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này". Vì sao?
Câu 17
Kết thúc tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, so với các tác phẩm viết về số phận người dân lao động của các nhà văn hiện thực 1930 - 1945
Câu 18
Nhận xét nào sau đây không chính xác về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân?
Bắt đầu ngay
10 2.227