Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 12 bài Vợ nhặt

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 12 có đáp án

Mã số: 02292. Thời gian: 20 phút. Đã có 3.126 bạn thử.

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 12 bài Vợ nhặt gồm các câu hỏi trắc nghiệm Văn 12 kèm theo đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình tự ôn luyện tác phẩm tại nhà và nâng cao kết quả học lớp 12.

Trắc nghiệm Ngữ văn 12 được xây dựng theo chương trình SGK môn Văn 12 kết hợp với những nội dung mở rộng, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như hiểu rõ hơn về tác giả, tác phẩm.

Câu 1:
Cái tên của nhân vật Tràng trong truyện Vợ nhặt mang ý nghĩa gì?
Câu 2:
Tựa đề Vợ nhặt gợi ra cho chúng ta điều gì?
Câu 3:
Nhận xét nào sai khi nói về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân?
Câu 4:
Một biểu hiện ở Tràng được Kim Lân nhắc đến nhiều lần khi anh mới "nhặt" được vợ đối lập với biểu hiện tâm trạng thường có của người đang ở trong cảnh đói khát bi thảm là:
Câu 5:
Dòng nào sau đây diễn đạt không đúng tâm trạng bà cụ Tứ (Vợ nhặt - Kim Lân)?
Câu 6:
Từ nào sau đây chỉ ra đúng tâm trạng ban đầu của bà cụ Tứ khi thấy Tràng đưa cô vợ nhặt về nhà?
Câu 7:
Khát vọng sống mãnh liệt của những con người nghèo khổ được thể hiện sâu sắc nhất qua nhân vật nào trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân?
Câu 8:
Trước cách mạng, Kim Lân được người đọc chú ý ở đề tài nào?
Câu 9:
Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, việc Tràng bỏ ra hai hào để mua dầu thắp sáng gian phòng đêm tân hôn trong khi còn đang phải ăn cháo cám chứng tỏ điều gì?
Câu 10:
Tác phẩm nào sau đây không phải của Kim Lân?
Câu 11:
Dụng ý của nhà văn Kim Lân khi viết truyện Vợ nhặt chủ yếu là:
Câu 12:
Từ nào sau đây được nhà văn dùng để chỉ người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt - Kim Lân?
Câu 13:
Tâm trạng của Tràng trên đường đưa Vợ nhặt về nhà:
Câu 14:
Có vợ, nhưng chỉ là "vợ nhặt", lại trong cảnh đói khát đe dọa, Tràng có tâm trạng:
Câu 15
Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, anh Tràng đã lấy được vợ sau khi
Câu 16
Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, đón nàng dâu mới, bà cụ Tứ "nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này". Vì sao?
Câu 17
Kết thúc tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, so với các tác phẩm viết về số phận người dân lao động của các nhà văn hiện thực 1930 - 1945
Câu 18
Nhận xét nào sau đây không chính xác về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân?
19
Kết thúc truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân là hình ảnh
20
Hãy lựa chọn thái độ của dân xóm ngụ cư khi thấy Tràng dẫn cô vợ nhặt về sao cho phù hợp với nội dung đã cho
21
Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành
Bắt đầu ngay
14 3.126