Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 9 bài Đồng chí

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án

Mã số: 02577. Đã có 1.991 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 9 có đáp án

Nhằm hỗ trợ học sinh nắm vững nội dung kiến thức trọng tâm môn Văn lớp 9 cũng như làm quen với cấu trúc bài thi, VnDoc mời bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 9 bài Đồng chí gồm các câu hỏi trắc nghiệm Văn 9 kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 9 bao gồm tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Văn theo từng bài học, là tài liệu hữu ích cho các em ghi nhớ kiến thức từng bài, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Câu 1:
Bài thơ “Đồng chí” viết về đề tài gì?
Câu 2:
Bài thơ “Đồng chí” ra đời vào thời kì nào?
Câu 3:
Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Câu 4:
Ba câu thơ sau chủ yếu viết về nội dung gì?
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
Câu 5:
Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của cụm từ “đầu sát bên đầu”?
Câu 6:
Từ “đồng chí” được tách thành một câu thơ riêng. Điều đó có ý nghĩa gì?
Câu 7:
Bài thơ “Đồng chí” viết theo thể thơ nào?
Câu 8:
Nhận định nào nói đúng nghĩa gốc của từ “đồng chí”?
Câu 9:
Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng phép tu từ gì?
Câu 10:
Chính Hữu khai thác đề tài đó ở khía cạnh nào là chủ yếu?
Bắt đầu ngay
8 1.991