Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9 - "Đồng chí" (Chính Hữu)

Trắc nghiệm bài Đồng Chí lớp 9

Mã số: 02577. Đã có 1.429 bạn thử.

Trắc nghiệm bài Đồng chí môn Ngữ văn lớp 9

Tham gia làm bài trắc nghiệm Đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9 - "Đồng chí" (Chính Hữu) trên trang VnDoc.com để cảm nhận vẻ đẹp chân thực, giản dị của tình đồng chí, đồng đội và hình ảnh anh bộ đội hiện lên trong bài thơ "Đồng chí". Đừng quên đối chiếu lại phần đáp án ở cuối bài nhé! Chúc các bạn làm bài tốt và học tốt môn Ngữ Văn 9.

Câu 1:
Bài thơ “Đồng chí” viết về đề tài gì?
Câu 2:
Bài thơ “Đồng chí” ra đời vào thời kì nào?
Câu 3:
Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Câu 4:
Ba câu thơ sau chủ yếu viết về nội dung gì?
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
Câu 5:
Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của cụm từ “đầu sát bên đầu”?
Câu 6:
Từ “đồng chí” được tách thành một câu thơ riêng. Điều đó có ý nghĩa gì?
Câu 7:
Bài thơ “Đồng chí” viết theo thể thơ nào?
Câu 8:
Nhận định nào nói đúng nghĩa gốc của từ “đồng chí”?
Câu 9:
Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng phép tu từ gì?
Câu 10:
Chính Hữu khai thác đề tài đó ở khía cạnh nào là chủ yếu?
Bắt đầu ngay
4 1.429