Đề kiểm tra Ngữ văn lớp 12 - "Rừng xà nu" (Nguyễn Trung Thành)

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Mã số: 02439. Đã có 1.774 bạn thử.

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

"Rừng xà nu" là tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của văn học Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975. Hãy cùng VnDoc tìm hiểu rõ hơn về tinh thần bất khuất kiên cường của con người Tây Nguyên qua bài test Đề kiểm tra Ngữ văn lớp 12 - "Rừng xà nu" (Nguyễn Trung Thành). Chúc các bạn làm bài tốt!

Các tài liệu liên quan tới tác phẩm Rừng xà nu khác:

Câu 1:
Truyện ngắn "Rừng xà nu" được sáng tác:
Câu 2:
Cốt truyện của "Rừng xà nu" kể về:
Câu 3:
Chân lí rút ra từ Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là gì?
Câu 4:
Hình ảnh "rừng xà nu" trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành có ý nghĩa gì?
Câu 5:
Chi tiết nào trong Rừng xà nu chứng tỏ được lòng gan dạ tuyệt vời của Tnú?
Câu 6:
Trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, có 4 nhân vật quan trọng nổi lên trên nền cảnh hùng vĩ nghiêm trang, đó là các nhân vật: cụ Mết, Tnú, Dít, bé Heng. Bốn nhân vật đó được sắp xếp theo chủ đích nào sau đây?
Câu 7:
Thông tin nào sau đây không chính xác khi giới thiệu tiểu sử của nhà văn Nguyễn Trung Thành?
Câu 8:
Nhân vật nào trong tác phẩm Rừng xà nu thể hiện tính sử thi đậm nét nhất?
Câu 9:
Sau ba năm đi học lực lượng, điều mà Tnú (trong Rừng xà nu) nhớ nhất về làng mình, đó là:
Câu 10:
Trong Rừng xà nu, Dít - em gái Mai, đã trưởng thành nhanh chóng trong những ngày chống Mĩ sôi động. Điều đó được thể hiện ở:
Câu 11:
Chi tiết nào sau đây không nói lên số phận chịu nhiều đau thương của Tnú - nhân vật chính trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành?
Câu 12:
Nổi bật lên trong tác phẩm "Rừng xà nu" là hình tượng nhân vật tập thể - người dân làng Xôman - hình ảnh họ:
Câu 13:
Chi tiết nào sau đây được tác giả dùng để miêu tả ngoại hình cụ Mết?
Câu 14:
Kẻ thù đốt mười đầu ngón tay của Tnú trước mặt dân làng, mục đích của chúng là:
Câu 15:
Khi bị đốt mười đầu ngón tay bằng dầu xà nu, Tnú:
Câu 16:
Chứng kiến cảnh Tnú bị tra tấn, dân làng Xô man:
Câu 17:
Hình ảnh, chi tiết nào sau đây được dùng để miêu tả khung cảnh nổi dậy của dân làng Xôman:
Câu 18:
Cảm hứng chủ yếu của "Rừng xà nu" là:
Câu 19:
Cảm hứng sử thi hoành tráng của "Rừng xà nu" được thể hiện ở:
Câu 20:
Câu nói "Đảng còn thì núi nước này còn" là của ai?
Bắt đầu ngay
14 1.774