Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 1

Đề thi 15 phút Tiếng Anh lớp 6 lần 1

Mã số: 01356. Thời gian: 15 phút. Đã có 33.828 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mà các em đã được học trên lớp. Với mỗi đề, các em sẽ nhận được những cấu trúc tiếng Anh, mẫu câu hỏi đa dạng. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất.
1. There______five books on the table.
2. She often washes ______ face in the morning.
3. Are you students? ______.
4. How are you? ______ .
5. ______ are you? I am twelve years old.
II. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.
1. book/ This/ my/ is/.
2. student/ My/ Mai/ name/ ./ is/ and/ a/ I'm/
3. age/ mother's/ your/ What/ is/ ?/
4. father/ an/ ./ is/ engineer/ My/
5. Venezuela/ are/ from/ ./ We/
III. Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
Bắt đầu ngay
463 33.828