Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony (số 2)

Bài tập Unit 3 lớp 3 This is Tony có đáp án

Mã số: 15145. Đã có 35 bạn thử.

Bài tập tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp được học trong Unit 3 tiếng Anh 3, VnDoc giưới thiệu Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony (Đề 2) bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm cho các em tham khảo và làm bài.

Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony nằm trong bộ đề tiếng Anh lớp 3, đây là đề kiểm tra trực tuyến trên VnDoc, các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

1. Nice to _______ you, Mia and Peter.
2. How do you spell your name? – ________.
3. Is this Harry? – No, it _____
4. I’m fine. How about you? – ________
5.

Trang: Hi, mum. ___________

Mum: Hello, I’m Monica White.

6.

John: This dog ______ cute. ________?

Tam: Yes, it is.

7. __________? – It is white.
8. _______ is his football?
9. ___________? – No, it is not.
10.

Alan: ________ to meet you. Rachael!

Rachael: Nice to meet you, ______

11.

Tớ khỏe, cảm ơn. Tạm biệt. – Translate into English: ________

12. Kia có phải là đồ chơi của em trai của bạn không? – Translate into English:________
13.

Lan: Chào Hoa, đây là bạn cùng lớp của tớ.

Hoa: Chào, tớ là Hoa. Translate into English: ________

14. How _______ is your teacher?
15. Con chào mẹ, mẹ có khỏe không?
Bắt đầu ngay
1 35