Đề luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 10

Luyện thi Tiếng Anh B1 có đáp án

Mã số: 09303. Đã có 2.213 bạn thử.

Bài tập luyện nghe Tiếng Anh B1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến luyện nghe Anh ngữ trình độ B1 khung Châu Âu có đáp án miễn phí dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi Tiếng Anh B1 dành cho người lớn năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh B1 phần nghe bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp bạn đọc rèn luyện và nâng cao khả năng nghe của bản thân.

Một số đề luyện nghe Tiếng Anh khác:

Part I.
There are eight questions in this part.
Listen cardefully and answer these following questions.

1. Which part(s) of the body does the exercise affect well?
2. Which TV program is on at 9 o’clock tonight?
3. What time will the writer arrive at the bookshop?
4. What will the weather be like tomorrow?
5. What should the students take on the school trip?
6. What will the weather be like tomorrow afternoon?
7. What does the woman’s house look like now?
8. What is the next TV program about?
Part II.
You will hear a short coversation between Lucy and his friend. 
Listen carefully and answer these following questions. 

1. What is the topic of the conversation?
2. What is the man’s main point?
3. What does the man want the woman to do?
Bắt đầu ngay
7 2.213