Đề luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 11

Luyện thi Tiếng Anh trình độ B1 có đáp án

Mã số: 09304. Đã có 1.246 bạn thử.

Luyện nghe Tiếng Anh B1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến luyện nghe trình độ B1 khung Châu Âu có đáp án miễn phí dưới đây nằm trong bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B1 dành cho người lớn do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi trình độ B1 gồm nhiều dạng bài nghe Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc kiểm tra trình độ Tiếng Anh và rèn luyện những kỹ năng nghe cơ bản. Chúc bạn đọc luyện thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi Anh ngữ trình độ B1 sắp tới.

Một số đề luyện thi khác:

Part I.
There are eight questions in this part. 
Listen carefully and answer these following question. 

1. Where can visitors see the ducks?
2. What will the weather be like when the festival starts?
3. What has the man sent back to the company?
4. Which part of the Arts Centre only opened recently?
5. Which vegetable is used in all today’s recipes?
6. How did the man want to pay?
7. What is the woman phoning about?
8. What will the weather be like for the race?
Part II.
You will hear a short conversation between Joe and his friend. 
Listen carefully and answer these following questions. 

1. What is the topic of the conversation?
2. What does the woman decide to do?
3. What does the woman need to use the gym?
Bắt đầu ngay
2 1.246