Đề luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 16

Luyện thi Tiếng Anh B1 có đáp án

Mã số: 09366. Đã có 2.507 bạn thử.

Luyện thi Tiếng Anh B1 có đáp án

Bài trắc nghiệm trực tuyến phần Nghe Tiếng Anh trình độ B1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh B1 dành cho người lớn mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài luyện nghe Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp bạn đọc kiểm tra trình độ Tiếng Anh và nâng cao khả năng nghe hiểu của bản thân. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi Tiếng Anh B1 khung Châu Âu sắp tới.

Một số bài tập luyện thi Anh Ngữ B1 khác:

Part I. There are 5 questions in this part. For each question there are three pictures and a short recording. Choose the correct picture.


For example: How does the man travel to work?
Part 1.0
→ 
The correct answer is B.
The answer A, B, C is in corresponds to the picture from left to right.
1. What does the man's teacher look like?
Part 1.1
The answer A, B, C is in corresponds to the picture from left to right.
2. Where is the mobile phone?
Part 1.2
3. What does Anna's new boyfriend look like?
Part 1.3
4. Who did the man see yesterday?
Part 1.4
5. Where is the computer?
Part 1.5
Part II.

There are seven questions in this part. For each question, there are three pictures and a short recording. Choose the correct answer A, B, C or each question.

1. What will the weather be like at the weekend?Part 2.1
2. What did the woman do on this holiday?


Part 2.2
3. Where is the man's book?Part 2.3
4. What do they need to buy?Part 2.4
5. What is the woman's son studying at the moment?Part 2.5
6. What is in the suitcase?Part 2.6
7. What does the man's brother look like?Part 2.7
Bắt đầu ngay
3 2.507