Đề luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 8

Đề thi nghe trình độ B1 Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 09287. Đã có 2.467 bạn thử.

Bài tập Nghe trình độ B1 khung Châu Âu

Đề luyện thi trực tuyến phần Nghe Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu có đáp án miễn phí dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi Tiếng Anh B1 online dành cho người lớn năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm gồm nhiều dạng bài tập nghe khác nhau giúp bạn đọc rèn luyện kỹ năng nghe cơ bản khi làm bài thi thật. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả. 

Một số bài tập trình độ B1 khác:

Part I.
There are eight questions in this part.
Listen carefully and answer these following questions.

1. Which part(s) of England will have the heaviest rainfall?
2. What should you do in case of losing money?
3. Why can’t she be at the meeting?
4. What was stolen in the burglary?
5. What are the instructions about?
6. Which prizes are mentioned?
7. How much would five tickets cost?
8. If there is a fire, what should you do?
Part II.
Listen carefully and answer these following questions. 

1. What are the people mainly discussing?
2. Which is true?
3. What is the main thing that the man wants?
Bắt đầu ngay
18 2.467