Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 - Đề 1

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 05303. Đã có 531 bạn thử.

Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Mời quý thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN - Đề 1 trên trang VnDoc.com nhằm giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập và rèn luyện cho Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh năm 2016 -2017. Bài test sẽ giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi và cách giải. Chúc các em ôn tập tốt!

Exam number 1: Đi tìm kho báu
Question 1:
Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1
Question 2:
Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1
Question 3:
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 7
Question 4:
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 7
Question 5:
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8
Question 6:
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9
Question 7:
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10
Question 8:
Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 1
Exam number 2:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 1

Answer:
(1) = ....; (2) = ....; (3) = ....; (4) = ....; (5) = ....; (6) = ....; (7) = ....; (8) = ....; (12) = ....; (16) = ....
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <) Question 1:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2

3 .... 5
Question 2:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2

3 .... 3

Question 3:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2

4 .... 5

Question 4:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2

4 .... 1

Question 5:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2

4 .... 3

Question 6:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2

5 .... 2

Bắt đầu ngay
7 531