Đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán - Đề số 1

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 03961. Đã có 1.139 bạn thử.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán 

Tham gia làm bài test Đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán - Đề số 1 trên trang VnDoc.com để củng cố kiến thức môn Toán trong thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho một năm học mới sắp tới. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu ôn tập bổ ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

Phần 1: Trắc nghiệm
Câu 1:
Số liền trước của số 4308 là:
Câu 2:
Số lẻ liền sau của số 6795 là:
Câu 3:
Số lớn nhất trong các số: 2789; 7289; 9827; 9728 là:
Câu 4:
Hiệu của hai số 8054 và 3547 là:
Câu 5:
Kết quả của phép nhân 1384 x 6 là:
Câu 6:
Ngày 27 tháng 7 là thứ năm. Hỏi ngày 1 tháng 8 năm ấy là thứ mấy?
Phần 2: Tự luận
Câu 1: Tính 
a. 4230  x 2 = ............
b. 987 x 6 = ............
c. 2308 x 3 = ..............
d. 709 x 8 = ............
e. 9605 : 5 = ...........
f. 9108 : 9 = ...........
Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:
a. 3762 g + 2 x 1593 g = ...........
b. 237 + 308 x ( 674 – 671) = .............
Câu 3:
Hồng mua 2 quyển vở, mỗi quyển vở hết 2500 đồng và 1 hộp màu hết 4200 đồng. Hồng đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Hồng bao nhiêu tiền?
Trả lời:
Cô bán hàng phải trả lại Hồng ............. đồng.
Câu 4:
Tuấn và Dũng cùng giải một bài toán đố. Tuấn giải xong một bài toán đó trong 12 phút. Dũng giải xong bài toán đó trong 1/3 giờ. Hỏi ai giải nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu phút?
Trả lời: .......... giải nhanh hơn và nhanh hơn .......... phút.
Bắt đầu ngay
21 1.139