Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán Trường THCS Lương Thế Vinh

Đề thi đầu năm môn Toán lớp 6

Mã số: 03781. Đã có 15.891 bạn thử.

Đề thi đầu năm môn Toán lớp 6 

VnDoc xin chia sẻ với các em học sinh lớp 5 bài test Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán Trường THCS Lương Thế Vinh. Hi vọng thông qua bài test này các em sẽ được củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình học môn Toán lớp 5, đồng thời giúp các em chuẩn bị và rèn luyện cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới.

Các đề thi vào lớp 6 khác:

Câu 1: Thực hiện phép tính bằng cách hơp lý nhất:
a. 64 x 23 + 37 x 23 - 23 = ..............
b. 33,76 + 19,52 + 6,24 = ...........
c. 38/11 + (16/13 + 6/11) = ..........
d. 3/4 : 3/5 - 1/5 = ...........
Câu 2: Tìm X biết:
a. 2012 : X + 23 = 526
Trả lời: X = .............
b. X + 9,44 = 18,36
Trả lời: X = ...............
c. X - 3/4 = 6 x 1/24
Trả lời: X = .............
d. X + 2/3 = 18 : 9 - 1
Trả lời: X = ..........
Câu 3:
Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 100m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.
a. Tính chu vi và diện tích đám ruộng đó.
Trả lời:
Chu vi của đám ruộng đó là: ..............m.
Diện tích của đám ruộng đó là: ............m2.
Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
b.
Người ta cấy lúa trên đám ruộng hình chữ nhật đó, cứ mỗi a thu được 60kg lúa. Hỏi đám ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa?
Trả lời:
Đám ruộng đó thu hoạch được ........... tạ lúa.
Câu 4:
Trong năm học 2015 - 2016 hai bạn An và Bình được Phòng Giáo dục tặng thưởng 560000 đồng, trong đó 1/2 số tiền thưởng của bạn An bằng 2/3 số tiền thưởng của bạn Bình.
Hỏi mỗi bạn được Phòng Giáo dục tặng thưởng là bao nhiêu tiền?
Trả lời: 
Số tiền thưởng của An là ..........đồng.
Số tiền thưởng của Bình là .......... đồng.
Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Bắt đầu ngay
397 15.891