Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án

Mã số: 11765. Đã có 796 bạn thử.

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

I. Hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với những từ còn lại.
1.
2.
4.
5.
II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau.
1. Let’s______ your work and have something to eat now.
2. I_______ visit Ha Noi City next month.
3. At 8 o’clock this morning, he________ a French lesson.
4. My uncle can_______ four languages fluently.
5. She works in the hospital and she takes care of patients. She is a______
6. She does the exercises_______ .
7. – “  ____________ class are you in?” – “Class 6B.”
8. – “  ____ did you go there?” – “We walked, of course.”
9. – “Do you know where there’s a public telephone?”
10. – “How do you do? Pleased to meet you.”
III. Hãy chọn câu trả lời thích hợp ở cột B cho câu hỏi ở cột A.
Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020
1.
Chỉ cần điền đáp án a, b, c hoặc d
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III. Hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân trong những câu sau.
1.

The boys are playing football in the school yard.

2.
He often goes swimming in the morning.
3.
The children are going to school by bus.
Bắt đầu ngay
2 796