Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Mã số: 08184. Đã có 831 bạn thử.

Đề kiểm tra 1 tiết kì 1 Lịch sử 9

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu không chỉ hỗ trợ quá trình học sinh ôn luyện kiến thức Lịch sử 9 kì 1 đã được học, đồng thời giúp bạn nâng cao kỹ năng thông qua các dạng câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 khác nhau.

Mời bạn làm thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Trực Đạo năm học 2017 - 2018

1
Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm:
2
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi thành lập có bao nhiêu quốc gia thành viên?
3
Nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa ra đời vào thời gian nào?
4
Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi?
5
Điền từ còn thiều vào dấu chấm (…):

Từ cuối năm năm 1958, các binh đoàn cách mạng do…(1)… làm Tổng chỉ huy đã liên tiếp mở các cuộc tiến công. Ngày…(2)…, chế độ độc tài …(3)…bị lật đổ. Cuộc cách mạng nhân dân ở …(4)… đã giành được thắng lợi.
(1)
(2)
(3)
(4)
6
Trình bày sự ra đời của ASEAN
7
Thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN.
Bắt đầu ngay
11 831