Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 08187. Đã có 550 bạn thử.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh học 9

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu không chỉ hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức Sinh học 9 kì 1 đã học mà còn giúp các em nâng cao kỹ năng thông qua nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 khác nhau.

 

1
Muốn biết kiểu gen của cơ thể F1 là đồng hợp hay dị hợp, người ta thường dùng phương pháp:
2
Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:
3
Ở bò sát, cặp NST giới tính của:
4
Từ 10 noãn bào bậc I, qua giảm phân sẽ cho:
5
Các gen phân li độc lập, kiểu gen AaBb có thể tạo ra được những loại giao tử nào?
6
Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là
7
Trong chu kì tế bào, sự tự nhân đôi NST diễn ra ở:
8
Tính trạng biểu hiện ngay ở F1 là tính trạng:
9
Trong giảm phân, hiện tượng NST kép xoắn cực đại và xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào xảy ra ở kì nào?
10
Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, trong tế bào đó có:
11
Người có 2n = 46. Về lí thuyết số gen liên kết ở người là:
12
Khi cho cây đậu thân cao (A) lai với cây đậu thân thấp (a), F1 thu được tỉ lệ 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. Kiểu gen của phép lai là:
Bắt đầu ngay
4 550