Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Phú Cường năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 08197. Đã có 756 bạn thử.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh học 9

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Phú Cường năm học 2017 - 2018 để ôn luyện kiến thức đã học, đồng thời nâng cao kỹ năng thông qua việc rèn luyện các dạng đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 9 khác nhau. 

1
Đặc điểm của giống thuần chủng là:
2
Trong chu kì tế bào sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào?
3
Sự tiếp hợp của các NST kép tương đồng diễn ra ở kì nào trong giảm phân I?
4
Sự tự nhân đôi của AND có ý nghĩa với sinh vật?
5
Tính đặc thù của mỗi loại prôtêin do yếu tố nào quy định.
6
Ở người, gen A quy định mất đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để sinh con ra có người mắt đen, có người mắt xanh?
7
Trình bày đối tượng của di truyền học.
8
Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ có đúng không? Giải thích?
Bắt đầu ngay
1 756