Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4

Mã số: 14370. Đã có 94 bạn thử.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 là đề thi trực tuyến trên VnDoc.com bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án cho các em làm bài, ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. 

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức giữa kì 2 môn Toán lớp 4, VnDoc giới thiệu bộ đề thi giữa kì 2 lớp 4 với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là hệ thống các đề trực tuyến nên các em có thể vào làm bài trực tiếp và biết kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt. 

Mời các em luyện tập thêm:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Phần I. Trắc nghiệm:
Câu 1:

Phân số nào dưới đây bằng phân số \frac{4}{5}?

Câu 2.

Rút gọn phân số \frac{24}{36} ta được phân số tối giản là: 

Câu 3:

Các phân số \frac{1}{4};\frac{2}{7};\frac{1}{3} được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Câu 4: Hình bình hành là hình
Câu 5:

Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ………….cm2 là: 

Phần II. Tự luận:
Câu 6: Tính:
a)
\frac{7}{15}+\frac{4}{5}=
Đề điền kết quả là phân số, các em điền theo ví dụ sau: 13/15
b)
b) \frac{4}{5}\times\frac{5}{8} =
c)
\frac{2}{3}-\frac{3}{8} =
d)
\frac{1}{2}:\frac{2}{5} =
Câu 7: Tìm x:
a)
x-\frac{1}{4}=\frac{5}{3}
x = .........
Chỉ điền kết quả của x, cách điền phân số theo ví dụ sau: 15/24
b)
x:\frac{2}{3}=\frac{1}{2}
Câu 8:

Một sân thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 100m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Trên thửa ruộng người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70 kg thóc. hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Trả lời:

Thửa ruộng đó thu được số thóc là: ........(kg)

Chỉ điền kết quả cuối cùng
Câu 9: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Số cây lớp 4A trồng được là: ....... cây
Điền kết quả cuối cùng
Số cây lớp 4B trồng được là: ........ cây
Bắt đầu ngay
3 94