Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Địa lớp 11 có đáp án

Mã số: 05780. Thời gian: 50 phút. Đã có 677 bạn thử.

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Mời các em học sinh tham khảo Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Hy vọng kiến thức mà Vndoc mang lại sẽ giúp cho các bạn trong việc luyện thi để chuẩn bị cho các kì thi sắp tới. Chúc các em luôn học giỏi và thành công!

Làm thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Câu 1:
Sản phẩm công nghiệp nào là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản?
Câu 2:
Nền nông nghiệp Nhật Bản phát triển theo hướng
Câu 3:
Tỉ lệ gia tăng dân số Trung Quốc năm 2005 là
Câu 4:
Giá trị xuất siêu của Liên bang Nga năm 2005 là
Câu 5:

Cho bảng số liệu:

Sản lượng dầu mỏ, thép của Liên Bang Nga thời kì 1992- 2005

(Đơn vị: triệu tấn)

Sản phẩm

1992

1995

2001

2003

2005

Dầu mỏ

399,0

305,0

340,0

400,0

470,0

Thép

61,9

48,0

58,0

60,0

66,3

Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng dầu mỏ và thép của Liên bang Nga

Câu 6:
Trong nông nghiệp, chăn nuôi lợn của nước Nga phát triển mạnh ở vùng
Câu 7:
Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Trung ương Liên bang Nga
Câu 8:
Ở Liên bang Nga củ cải đường được phân bố ở phía
Câu 9:
Đảo có dân số đông nhất của Nhật Bản là
Câu 10:

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004

(Đơn vị: %)

Nhóm nước

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Phát triển

2,0

27,0

71,0

Đang phát triển

25,0

32,0

43,0

Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước, ta chọn biểu đồ nào là thích hợp?

Câu 11:
Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành
Câu 12:
Sản lượng lương thực của Liên bang Nga năm 2005 đạt
Câu 13:
Nhận định nào sau đây đúng nhất về quan hệ Nga – Việt trong bối cảnh quốc tế mới?
Câu 14:
Khu vực phía Nam của Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về các khoáng sản
Câu 15:
Nhận định nào sau đây đúng về tài nguyên của miền Tây Trung Quốc?
Câu 16:
Trong quá trình phát triển kinh tế, Liên bang Nga gặp phải khó khăn gì?
Câu 17:

Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NHÓM NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN QUA CÁC GIAI ĐOẠN

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 CÓ ĐÁP ÁN

Nhận xét nào không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của hai nhóm nước

Câu 18:

Cho bảng số liệu:

Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1900

1920

1940

1960

1980

2005

Số dân

76,0

105,0

132,0

179,0

227,0

296,5

Nhận xét nào đúng về dân số Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005

Câu 19:
Trong cơ cấu GDP của Nhật Bản ngành đóng góp vào thu nhâp quốc dân cao nhất là
Câu 20:
Đặc điểm người Nhật Bản là
Câu 21:
Nông nghiệp của Nhật Bản đóng góp trong thu nhập quốc dân (GDP)
Câu 22:

Cho bảng số liệu:

Tổng số dân và tình hình tăng dân số Trung Quốc thời kì 1995 - 2010

Năm

Tổng số dân (triệu người)

Tỉ lệ gia tăng dân số (%)

1995

1211,2

1,1

2000

1267,4

0,8

2008

1328,0

0,5

2010

1340,9

0,5

Để thể hiện tình hình phát triển dân số và số dân Trung Quốc trong giai đoạn 1995-2010, chon biểu đồ nào là thích hợp?

Câu 23:

Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc thời kì 1990 – 2010

(Đơn vị: tỷ USD)

Năm

1990

1995

2000

2005

2010

Giá trị Xuất khẩu

62,1

148,8

249,2

762,0

1577,8

Giá trị nhập khẩu

53,3

132,1

225,1

660,0

1396,2

Để vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc thời kì 1990 - 2010. Ta chọn biểu đồ

Câu 24:
Đảo có diện tích lớn nhất Nhật Bản
Câu 25:
Nhận định nào đúng về địa hình của miền Tây Trung Quốc
Câu 26:
Nhận định nào sau đây đúng về dân cư Nhật Bản?
Câu 27:
Trong bốn vùng kinh tế của Nhật Bản sau đây, vùng nào có nền kinh tế phát triển nhất?
Câu 28:
Nhật Bản nằm trong khu vực có khí hậu
Câu 29:
Nhận định nào đúng về đặc điểm khí hậu miền Đông Trung Quốc
Câu 30:
Địa hình miền Tây Trung Quốc có đặc điểm
Câu 31:
Vùng kinh tế phát triển nhất của Liên bang Nga
Câu 32:

Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực của Liên bang Nga thời kì 1995 – 2005

(Đơn vị: triệu tấn)

Năm

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2005

Sản lượng

62,0

46,9

53,8

64,3

83,6

92,0

78,2

Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lương thực của Liên bang Nga thời kì 1995 – 2005?

Câu 33:
Vai trò của công nghiệp Liên bang Nga là
Câu 34:
Khó khăn lớn nhất của miền Tây Trung Quốc là
Câu 35:
Trung Quốc có chính sách dân số triệt để
Câu 36:
Ngành công nghiệp được coi là ngành mũi nhọn của Liên bang Nga là
Câu 37:
Nhận định nào không đúng về thời kì đầy khó khăn biến động của Liên bang Nga
Câu 38:
Sau năm 2000 nước Nga đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế mới là
Câu 39:
Trong ngành nông nghiệp Nhật Bản cây trồng chính là
Câu 40:
Khó khăn, trở ngại lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội miền Đông Trung Quốc là
Bắt đầu ngay
2 677