Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 13930. Đã có 567 bạn thử.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 là đề thi trực tuyến thuộc Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 trên VnDoc.com. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho các bài thi sắp tới.

Nhằm mang đến cho các em học sinh kênh học tập trực tuyến cũng như ôn tập kiến thức trong giữa kì 2 môn Toán lớp 3, VnDoc giới thiệu bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 với đầy đủ các môn cho các em tham khảo và luyện tập. Đề thi dạng trực tuyến giúp các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn cách giải để các em hiểu hơn về cách làm.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2.

Tham khảo thêm:

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng
a) Số liền sau của 163 là:
b) Một hình vuông có cạnh 6m. Chu vi của hình vuông đó là:
c) Gấp 5 lít lên 8 lần thì được:
d) Số liền trước số 2000 là:
e) Cho dãy số 4793; 4739; 4379; 4397. Hãy sắp xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn là:
Thứ tự đúng là.................
Bài 2: Tìm x:
a) X : 5 = 123
X = .............
Điền kết quả cuối cùng của X
b) 5 x X = 985
X = .......
Bài 3. Đặt tính rồi tính
a) 4839 + 3624
b) 9090 - 1989 = ........
c) 476 x 4= ...........
d) 2240 : 7= ..........
Bài 4. Chọn đáp án đúng
a) Số La Mã IX đọc là:
b) Ngày 29 tháng 3 năm 2018 là ngày thứ năm. Ngày 03 tháng 4 cùng năm là thứ mấy?
Bài 5.
a) Tìm y:

y x 9 = 2772 : 2
y = ..............

Chỉ điền kết quả cuối cùng
b) Tính giá trị biểu thức:

1753 x (482 : 2 - 237) = ...........

Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bài 6.
Có 3 xe chở dầu, mỗi xe chở được 2790l dầu. Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng. Hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: 

Mỗi cửa hàng nhận được số lít dầu là ........... (lít)

Bài 7
Có 60 cái bánh đựng đều trong 5 hộp. Cô giáo mua về cho lớp 3A 6 hộp bánh như vậy và chia đều cho học sinh, mỗi học sinh 2 cái. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?
Trả lời:
Lớp 3A có số học sinh là:.......... học sinh
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bài 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

a. Trong hình bên, MN là đường kính.
b. Trong hình bên, OQ là bán kính.
c. Trong hình bên, OP là đường kính.
Trong hình bên, Q là tâm của hình tròn.
Bắt đầu ngay
10 567