Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 13932. Đã có 418 bạn thử.

Đề thi trực tuyến giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 là đề thi trực tuyến có đáp án thuộc Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 3 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán hiệu quả. 

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 có tài liệu luyện thi giữa kì 2 sắp tới, VnDoc giới thiệu bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 online với đầy đủ các môn cho các em tham khảo và luyện tập. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn cách giải để các em hiểu hơn về cách làm.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây:  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4.

Tham khảo thêm:

I. TRẮC NGHIỆM
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. Số liền trước của số: 9999?
b. Số bé nhất trong dãy số: 6189, 6229, 6398, 6288?
c. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy?
d. Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?
e) Số gồm có: 9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:
f) Số lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số ở mỗi hàng đều khác nhau là:
2. Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?
Phần 2: Tự luận
1. Đặt tính rồi tính:
805 + 6478 = ..............
1317 x 5 = .............
3204 : 3 = ...........
2. Tìm x:
7547 - x = 729

x = ..........

b. x – 4020 = 111

x = .............

Chỉ điền kết quả cuối cùng
Câu 3. Một lớp học có 35 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh?
3 tổ  như thế có .........(học sinh)
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Câu 4. Có 40 lít dầu đựng đều trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu?

4 can dầu có số lít dầu là.......... lít

Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bắt đầu ngay
6 418