Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Mã số: 13177. Đã có 341 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1 gồm cả trắc nghiệm và tự luận, sẽ hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

VnDoc xây dựng bộ đề thi trực tuyến kiểm tra học kì 1 lớp 1 với đầy đủ các môn học cho các em học sinh luyện tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Đề thi giúp các em học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì 1 quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt. 

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1.

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1: Tính
a.
6 + 3 = ..............
b.
5 - 1 = ..........
c.
7 + 2 = .............
d.
9 - 6 = ..............
Bài 2: Tính
a.
6 + 2 =...............
b.
9 - 5 =
c.
4 + 3 - 6 = .............
d.
7 - 3 = ...........
e.
10 + 0 = ..........
f.
3 - 2 + 8 = ...........
Bài 3: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

a.
2 số cần điền vào chỗ trống lần lượt là: ..........
Điền 2 số ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy, ví dụ: 2; 3
b.
2 số cần điền vào chỗ trống lần lượt là:............
Lưu ý: Điền 2 số ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy, ví dụ: 2; 3
Bài 4: Điền dấu đúng: ><= ?
a.
9 .... 6 + 2
b. 7 .... 8 - 2
c.
5 + 3 .... 3 + 5
d. 4 .... 8 - 5
e.
6 .... 7 + 1
f.
9 - 2 .... 8 + 1
Bài 5: Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 10 cây bút

Cho: 3 cây bút

Còn: ........cây bút

Ghi đầy đủ phép tính, ví dụ: 3 + 2 = 5
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Có: ..........................hình tam giác

Bắt đầu ngay
2 341