Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Mã số: 13192. Đã có 77 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5 gồm cả trắc nghiệm và tự luận, sẽ hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

VnDoc xây dựng bộ đề thi trực tuyến kiểm tra học kì 1 lớp 1 với đầy đủ các môn học cho các em học sinh luyện tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Đề thi giúp các em học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì 1 quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 6

I. Phần trắc nghiệm:
1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là.
2) Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:

8 .... 6 + 2

3) Số lớn nhất trong dãy số sau ; 3, 7, 6, 8, 9, là.
4. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

II. Phần tự luận:
Bài 1: Đọc, viết số?
a. năm
b. hai
c. ba
d. 7
d. 6
Bài 2: Tính
a.
10 - 1 = .........
b.
5 + 5 = ........
c.
9 - 0 = .........
d. 4 + 2 = ........
Bài 3: Tính
a.
6 + 2 =...........
b.
7 - 1 = ..................
c.
10 + 0 - 4 = ...........
d. 9 - 3 + 3 =................
Bài 4: Số?
a.
...... + 2 = 2
b. 9 - ...... = 9
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
a.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bắt đầu ngay
1 77