Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9

Ôn thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án

Mã số: 10649. Đã có 106 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

VnDoc xin giới thiệu Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh 3 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019. Đề ôn thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, giúp học sinh lớp 3 ôn tập và làm quen với các dạng bài tập thường có trong các kỳ thi học kì. 

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9, các em học sinh có thể luyện tập thêm với Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8 để nâng cao kỹ năng làm bài cũng như làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau. 

Bài 1. Khoanh tròn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bài 2. Chọn 1 từ thích hợp điền vào chỗ trống.
1. This_____ my school library.
2. ________ up, please.
3. ________ is your name?
4. Is _____ notebook big?
5. ______ is Linda.
6. ______ is my classroom.
7. Good morning, _____ Lien.
8. May I ______ in?
9. I am fine, _______ you.
10. How _____ your father?
11. Is your school big _____ nice?
12. No, it _________.
13. ______ is that? - That is Trung.
14. _______ this your house?
15. He is my ______.
16. This is my _______ classroom.
17. What is ________ name?
18. My house is small ________ nice.
19. Look______ the board, please.
20. ______ I go out? - Sure.
Bắt đầu ngay
1 106