Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt trường tiểu học Y Tý số 2, Lào Cai năm 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt có đáp án

Mã số: 08282. Đã có 112 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt trường tiểu học Y Tý số 2, Lào Cai năm 2016 - 2017 để ôn luyện lại kiến thức đã được học, đồng thời rèn luyện nâng cao kỹ năng thông qua việc rèn luyện các dạng đề kiểm tra học kì 1 khác nhau.

Đọc thầm bài "Đường vào bản" SGK trang (150 - 151). Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau:
1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào?
2
Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì?
3
Vật gì nằm ngang đường vào bản?
4
Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh?
5
Em hãy viết lại dưới sự vật và sự vật được so sánh trong câu sau:

Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.
6
Viết lại từ chỉ hoạt động trong câu sau:

Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo.
7
Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn
Bắt đầu ngay
2 112