Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Hanh Cù, Thanh Ba năm 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 theo TT 22

Mã số: 08427. Đã có 283 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Hanh Cù, Thanh Ba năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu không chỉ hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức mà còn rèn luyện kĩ năng với nhiều dạng bài kiểm tra học kì khác nhau.

1
Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:
2
Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:
3
Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8cm = .... cm.
4

Hình ABCD có số góc vuông là:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

5
124 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
6

Gấp số 5 lên 4 lần ta được số......?

7
Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?
Trả lời: Số trang sách chưa đọc là ....trang
8. Tính nhanh:
a) 4 x 126 x 25 = ...
b
(9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = ...
Bắt đầu ngay
9 283