Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lớp 8 có đáp án

Mã số: 08315. Đã có 486 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 8

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh, Quảng Trị năm học 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu sẽ hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức đã học, làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau thông qua nhiều dạng đề kiểm tra học kì 1 lớp 8.

1
Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
2
Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?
3
Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?
4
Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?
5
Việt Nam nằm trong nhóm nước:
6
Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo) nhiều nhất thế giới?
7
Các nước đế quốc luôn muốn gây ảnh hưởng đến khu vực Tây Nam Á là vì:
8
Khu vực Nam Á có khí hậu:
9
Nền kinh tế các nước Nam Á đang trong giai đoạn:
10
Ở Đông Á cảnh quan thảo nguyên khô và hoang mạc, bán hoang mạc tập trung ở:
Bắt đầu ngay
7 486