Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án

Mã số: 08313. Đã có 525 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải để giúp học sinh dễ dàng ôn luyện lại kiến thức đã được học, đồng thời rèn luyện nâng cao kỹ năng nhằm đạt thành tích cao trong kì thi học kì 1 sắp tới.

1

Dãy nào gồm các chất là hợp chất?

2

Hóa trị của Nitơ trong hợp chất đi nitơ oxit (N2O) là?

3

Magie oxit có CTHH là MgO. CTHH của magie với clo hóa trị I là?

4

Hiện tượng biến đổi nào dưới đây là hiện tượng hóa học?

5

Khối lượng của 0,1 mol kim loại sắt là?

6

Cho phương trình hóa học sau: C + O2 → CO2. Tỉ lệ số mol phân tử của C phản ứng với số mol phân tử oxi là?

7

Em hãy tính khối lượng của:

a) 0,05 mol sắt từ oxit (Fe3O4)

b) 2,24 lít khí lưu huỳnh đi oxit SO2 ở đktc.

a
Khối lượng mH2SO4 = ...
b
Khối lượng m = ....
Bắt đầu ngay
5 525