Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 Phòng GD&ĐT Tây Hòa, Phú Yên năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án

Mã số: 08318. Đã có 200 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 Phòng GD&ĐT Tây Hòa, Phú Yên năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo hữu ích giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức hóa 8 đã học, rèn luyện và làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm hóa khác nhau trong chương trình lớp 8.

1

Đốt cháy một chất trong khí oxi thu được nước (H2O) và khí cacbonic (CO2). Chất đó được cấu tạo bởi những nguyên tố nào?

2

Thể tích của 280g khí N2 ở điều kiện tiêu chuẩn là (Cho biết N = 14 đvC):

3
Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
4

Biết nguyên tố nitơ (N) có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với qui tắc hóa trị trong đó các công thức sau:

5

Muốn thu khí H2 vào bình có thể thu bằng cách nào sau đây?

6
"Trong phản ứng hóa học chỉ có ... giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác". Cụm từ cần điền vào chỗ (...) là:
7
Nguyên tử cấu tạo bởi các loại hạt:
8
Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn
9
Dựa vào tính chất nào dưới đây mà ta khẳng định được chất lỏng là tinh khuyết?
10
Trong một phản ứng hóa học, các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng:
11

Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O2 → 2Al2O3. Chất tham gia phản ứng là:

12

Cho phương trình hóa học sau: 4Na + O2 → Na2O. Sản phẩm của phản ứng là:

13

Khí nào nhẹ nhất trong 4 chất khí sau? (Cho biết H = 1 đvC, C = 12 đvC, O = 16 đvC)

14
Hiện tượng vật lí là hiện tượng
15
Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?
16

Nếu phản ứng giữa chất N và M tạo ra chất P và Q thì công thức về khối lượng được viết như thế nào?

Bắt đầu ngay
1 200