Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra hết học kì 1 môn Hóa lớp 8 có đáp án

Mã số: 08319. Đã có 342 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện lại kiến thức đã học, rèn luyện nâng cao kỹ năng với nhiều dạng đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 khác nhau, nhằm đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

1
Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
2

Trong các nhóm công thức hóa học sau nhóm nào toàn đơn chất?

3

Cho biết Fe (III), SO4 (II), công thức hóa học nào viết đúng?

4

Phân tử khối của FeSO4 là:

5
Khi quan sát một hiện tượng, dấu hiệu nào cho thấy có phản ứng hóa học xảy ra?
6

Có phương trình hóa học:

H2 + O2 → H2O. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì:

7
Phản ứng hóa học là:
8

Cho phương trình hóa học:

4Al + 3O2 → 2Al2O3.

Biết khối lượng của Al tham gia phản ứng là 1.35g, lượng Al2O3 thu được là 2.5g. Vậy lượng O2 đã tham gia phản ứng lá bao nhiêu?

9

Để tính thể tích chất khí (đktc) ta vận dụng công thức nào?

10

Để tính được khối lượng chất tham gia hay sản phẩm ta vận dụng công thức nào?

11

Khí H2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

12

Trong công thức hóa học: CaCO3. Tỉ lệ số mol của các nguyên tố Ca: C: O là:

Bắt đầu ngay
14 342