Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì I lớp 11 môn Sử có đáp án

Mã số: 08076. Đã có 1.194 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Mời các bạn cùng làm Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 để làm quen với dạng đề, các dạng câu trắc nghiệm sử 11 khác nhau đồng thời ôn luyện lại kiến thức đã được học để đạt thành tích cao trong bài kiểm tra.

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Tứ Kỳ năm học 2016 -2017

 

1
Cuộc cải cách Duy Tân Minh trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?
2
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?
3
Quốc gia nào là những nước đi đầu trong việc đi xâm chiếm khu vực Mĩ Latinh?
4
Âm mưu của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh sau khi các nước này giành được độc lập?
5
Cuộc khởi nghĩa nào đã thể hiện được tinh thần đoàn kết hai nước Việt Nam - Cam pu chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp?
6
Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa?
7
Kết quả chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), sự kiện nào nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?
8
Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga mang tính chất gì?
9
Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất còn được gọi là:
10
Tổ chức quốc tế ra đời để duy trì trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
11
Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã:
12
Các nước Anh, Pháp, Mĩ tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng biện pháp:
13
Các nước Đức, Ý, Nhật tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng biện pháp:
14
Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 – 1933 là:
15
Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã thực hiện biện pháp:
16
Chính sách đối ngoại của Chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ Latinh là
17
Chính sách của Mĩ trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh bao trùm toàn thế giới là:
18
Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô là:
19
Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?
20
Nước nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
21
Nước nào có phần thuộc địa ở Châu Phi rộng lớn nhất:
22
Trong 20 năm đầu đấu tranh (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?
23
Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến?
24
Tháng 11/ 1917 có sự kiên nào xảy ra ở Nga?
Bắt đầu ngay
8 1.194